ยุง

In honor of the insect that has ruined my attempts at sleep over the past 36 hours…

The wiki is pretty big and not terribly interesting so I thought I’d just give ya a taste…

วงจรชีวิตของยุง

ยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (holometabolous) ซึ่งประกอบด้วย ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และยุงตัวแก่

การเกิดของยุงจะแบ่งเป็น 4 ขั้น

**************************************************************

Breakdown –

วงจรชีวิตของยุง – Life Cycle of the Mosquito

(cycle/circuit + life + of + mosquito)

ยุงมี Mosquito’s have

วงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ a complete life cycle (classification of a group of insects that have 4 stages in their life cycle/metamorphosis)

ซึ่งประกอบด้วย – including/which include(s)

ไข่ – egg

ลูกน้ำ – larvae

ตัวโม่ง – pupa

และ – and

ยุงตัวแก่ – adult (old mozzie)

การเกิดของยุง – the life of mosquito’s

จะแบ่งเป็น 4 ขั้น – is split into 4 stages

  Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s